Praca dla lekarza – Sanatorium

clock Niepełny, Pełny, Praca dodatkowa

pie-chart-outline Kontrakt, Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

Spółka BiaVita Polska SA z siedzibą w Białymstoku będąca właścicielem Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów w Augustowie (ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów) oferuje pracę na stanowisku lekarza uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów w Augustowie.

OPIS STANOWISKA

  • Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego trybu przyjmowania i wypisywania kuracjuszy, prowadzenie historii choroby;
  • Zapewnienie kuracjuszom właściwej opieki i poziomu leczenia oraz zabezpieczenie stałej opieki lekarskiej zapewniającej realizację ustalonego
  • programu leczenia, zgodnie z zawartymi umowami NFZ oraz profilami leczniczymi;
  • Prowadzenie badań wstępnych, okresowych i końcowych dla kuracjuszy w turnusach w ramach lecznictwa uzdrowiskowego dla dorosłych skierowanych przez NFZ oraz dla kuracjuszy komercyjnych;
  • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem wszystkich świadczeń leczniczych objętych programem leczenia, włącznie z zabiegami przyrodoleczniczymi.

WYMAGANIA

  • lekarz rehabilitacji – lekarz posiadający tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej lub lekarz ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarz ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ogólnej, lub lekarz specjalista w chorobach narządu ruchu;

lub

  • lekarz uzdrowiskowy – lekarz balneologii lub lekarz rehabilitacji , lub lekarz ortopeda, traumatolog lub lekarz w trakcie specjalizacji  w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych po odbytym kursie w zakresie podstaw balneologii.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

  • Zatrudnienie na podstawie kontraktu lekarskiego/umowy o pracę;
  • Współpraca z wykwalifikowaną kadrą medyczną;
  • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź