Położna środowiskowo – rodzinna

clock Pełny

pie-chart-outline Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KORONOWIE

Zatrudni położną środowiskowo-rodzinną w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie zadań położnej POZ
  • Opieka przedporodowa
  • Patronaże
  • Wykonywanie zleconych czynności lekarskich w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

Wymagania:

  • Dyplom położnej
  • Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych (lub wykształcenie wyższe magisterskie)
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Prawo jazdy kat. B
  • Mile widziany kurs cytologii
  • Doświadczenie w pracy środowiskowej POZ

Warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZOZ.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny z dopiskiem „POŁOŻNA” prosimy składać osobiście w siedzibie SPZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 lub kierować na adres e-mail

Ogłoszenie nie stanowi udzielenia zamówienia w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn.zm.), wobec zaistnienia przesłanek z art. 26 ust. 4a tej ustawy.

Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie SPZOZ Koronowo, ul. Dworcowa 55.

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź