Pielęgniarka/Pielęgniarz

pin Bydgoszcz  (praca stacjonarna)

clock Niepełny, Pełny

pie-chart-outline Kontrakt, Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek i pielęgniarzy chętnych do wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia osobom z niepełnosprawnością.

Decyzje będą wydawane w oparciu o ocenę dokonaną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – jeżeli niepełnosprawność uniemożliwia w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy albo w miejscu przez niego wyznaczonym.

Warunek niezbędny: posiadanie prawa do wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej do wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Warunki współpracy: powołanie przez Wojewodę w skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Potwierdzenie kwalifikacji do wydawania decyzji odbywa się poprzez szkolenie organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszt udziału pokrywa Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy.

Stawka za wydanie jednej decyzji od 120 zł do 170 zł brutto.

Miejsce pracy: województwo kujawsko-pomorskie, siedziba Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3.

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji prosimy o przesłania dokumentów: prawo wykonywania zawodu, dyplom wraz z podaniem o nawiązanie współpracy

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź