Pielęgniarka lub Położna

pin Białystok  (praca stacjonarna)

clock Niepełny

pie-chart-outline Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

Żłobek Miejski nr 4 w Białymstoku
ul. Broniewskiego 1 A
Białystok

OGŁOSZENIE O PRACY

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4 w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka lub Położna

WYMAGANIA:

 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz jej zawieszenia lub ograniczenia,
 • Wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli nałożono taki obowiązek na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • Rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Sumienność i zaangażowanie,
 • Cierpliwość.

WARUNKI PRACY:

 • Umowa o pracę – ½ etatu,
 • Praca od poniedziałku do piątku (możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy).

KONTAKT:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail lub kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź