Lekarz psychiatra

pin Bydgoszcz  (praca stacjonarna)

clock Niepełny, Pełny

pie-chart-outline Kontrakt, Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

W Pallmed, będącej częścią grupy Vivisol, koncentrujemy się na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Każdego dnia ponad 1500 naszych pracowników medycznych leczy i poprawia komfort życia prawie 3000 pacjentów w całej Polsce zapewniając nie tylko wsparcie medyczne i nadzór, ale także kulturę troski o pacjenta. W Pallmed otaczamy opieką !

 Wyznaczając najwyższej standardy opieki i zapewniając możliwość rozwoju chcemy być Twoim pierwszym wyborem.

 Zakres zadań:
     • opieka nad pacjentem Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci,
     • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.
 
 Wymagania:
     • lekarz/lekarka specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz/lekarka będący w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
     • dyspozycyjność do świadczenia opieki 1 dzień w tygodniu (do uzgodnienia).
 
 Oferujemy:
     • elastyczny czas pracy,
     • kontrakt,
     • konkurencyjne warunki zatrudnienia,
     • pracę w multidyscyplinarnym zespole (lekarz, neuropsycholog, pielęgniarka, sekretarka medyczna),
     • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Akademii Pallmed,
     • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.
 
 W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: [email protected]
 

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 
 W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy.
 Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę.

W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 
 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.”
 Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD

  •   listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz
  •   przez e-mail:  [email protected]
  •   telefonicznie: +48 (52) 329 00 95

 Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: https://pallmed.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych/

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź