Lekarz Orzecznik

pin Warszawa  (praca stacjonarna)

clock Pełny

pie-chart-outline Umowa o pracę

Nowy

Nie podano wynagrodzenia

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Lekarz orzecznik w Podlaskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Białymstoku

Wymiar etatu: do uzgodnienia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY – ul. Fabryczna, 15-482 Białystok

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • tytuł specjalisty w zakresie danej dziedziny medycyny,
  • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.

WYMAGANIA POŻĄDANE

  • doświadczenie w pracy w komisjach lekarskich służb mundurowych lub doświadczenie w orzekaniu o stanie zdrowia dla celów ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia społecznego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • termin: do dnia 31.05.2024 r.
  • miejsce składania dokumentów:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

  1. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

na kopercie prosimy zamieścić numer referencyjny2/2024/Lekarz orzecznik”

Można aplikować również elektronicznie, wysyłając dokumenty na adres email wskazując w tytule numer ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z listą wymaganych dokumentów aplikacyjnych znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zermswia/2-2024-lekarz-orzecznik

Aplikuj

CV upload
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź