90 - 120 PLN

brutto/godzinowo Aplikuj

Lekarz neurolog

pin Gdańsk  (praca stacjonarna)

clock Niepełny

pie-chart-outline Kontrakt

Nowy

90 - 120 PLN

brutto/godzinowo

KRUS w Gdańsku Poszukuje Lekarzy Rzeczoznawców na Umowę Zlecenie

Zakres Wykonywanych Zadań:

  • Wydawanie orzeczeń dotyczących trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Ocena stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku w gospodarstwie rolnym.
  • Ocena niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Przyznawanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
  • Ustalanie wskazań do rehabilitacji leczniczej.

Wymagania Konieczne:

  • Specjalizacja w zakresie: chorób wewnętrznych, medycyny przemysłowej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii.
  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza.
  • Niekaralność, w tym również za przewinienia zawodowe.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z KRUS w Gdańsku.

Aplikuj

Wyślij swoją aplikację na adres

Formularz rekrutacyjny
Raport płacowy

Sprawdź ile powinieneś
zarabiać w branży medycznej

Sprawdź

Dołącz do nas na Facebook

Buduj razem z nami społeczność na Facebook!

Dołącz do nas na